• Huur van een sup of kano of deelname aan een workshop is geheel voor eigen risico. U vrijwaart Fun2Supvoor iedere vorm van schade of letsel. Schade of letsel die u toebrengt aan derden  is daaronder inbegrepen.
  • U bent in het bezit van tenminste diploma A. Dit geldt ook voor kinderen.
  • Fun2Sup verhuurd het materiaal en we verwachten dat u hier zorgvuldig mee omgaat. Verdwenen peddels en eventuele schade aan ons materiaal dient te worden vergoed. Dit geldt ook als u meedoet met workshop suppen met hond. Indien de hond schade toebrengt aan de sup dient u dit te vergoeden.
  • Check uw WA verzekering als u deelneemt aan een workshop suppen of suppen met de hond.
  • Verhuur van sup of kano is vanaf 16 jaar, anders onder begeleiding van 1 ouder persoon die de verantwoordelijkheid heeft.
  • U geeft toestemming door fun2sup gemaakte foto's gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinden en evt. plaatsing op Facebook of Instagram. Wilt u dit niet kunt u dit vooraf kenbaar maken.
  • Bij annuleren van afgesproken huur binnen 24 uur dient 100 % van het huurgeld worden voldaan tenzij er bijzondere omstandigheden zijn.  Voor groepen geldt een annulering binnen 48 uur.
  • Voor dat u het water opgaat laat u een kopie ID achter en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.